Ved hjælp af upcycling kan man forlænge et materiales levetid. Man kan skabe et helt nyt produkt af noget, der ellers skulle kasseres. Og det er netop det, vi gør sammen med vores samarbejdspartnere. Der er nærmest ubegrænsede muligheder for, hvad vi kan bruge blødt PVC-materiale til.

Vi indsamler blødt PVC-materiale og gør det klart til upcycling. Når vi bearbejder en brugt lastbilpresenning, fjerner vi først alle snore, metalhængsler, metalhjul og stickers, og sortere det således, at disse også kan blive recyclet. Vi rengører presenningerne for det snavs, som har sat sig igennem dens levetid. Til sidst skærer vi den ud efter vores kunders ønsker. Det betyder, at PVC’en omdannes til en ny form, hvorefter det samme materiale kan genanvendes igen, og dermed indgå i en teknisk kredsløb. Hos TARPREC tror vi på bæredygtighed, derfor arbejder vi hver dag på at sikre, at det bløde PVC bliver genanvendt så meget som muligt. På den måde kan vi minimere de negative effekter på vores miljø og omverden, samtidigt med at vi sparer på ressourcerne.

 

Hvordan forgår det ?

Tarprec  I ‍‍Presenning i naturen

Har du nogensinde set plastik ligge og svine i naturen?
Vores mål er at skabe et nyt formål, så det ikke kommer i berøring med vores miljø.

 

 

 

- og det kunne ikke være nemmere for dig

Hos TARPREC gør vi hver dag vores bedste for at bidrage til en mere bæredygtig verden. Vil du hjælpe os med at gøre en  forskel? Det er nemmere, end du tror. Du skal bare lade os afhente dine gamle preseninnger og lignende materiale. På den måde kan du spare penge, samtidig med at du bidrager til at nå nogle af FNs 17 verdensmål.

Vi vil sikre ansvarligt forbrug og produktion (mål 12)

Vi vil sikre ansvarligt forbrug og produktion (mål 12) Vi skal hurtigst muligt reducere CO2 udledningen i naturen. Det kan vi gøre ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Derfor er en af TARPRECS mål kun at bruge materiale, som allerede har været brugt før. Vi genanvender mindst 90% af det PVC-materiale, vi indsamler. Samtidig vil vi påvirke den måde, vi bruger vores fælles ressourcer på og hvordan vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer. Vi opfordrer derfor virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald. Ligesom vi opfordrer vores samarbejdspartnere og andre virksomheder til at arbejde mere bæredygtigt.

Vi bidrager til klimaindsatsen (mål 13)

Udledningen af drivhusgasser stiger fortsat, og idag er den over 50% højere end niveauet i 1990. Den globale opvarmning forårsager ændringer i vores klima, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis ikke vi handler nu. Hos TARPREC er vi blandt andet opmærksomme på produktionen af PVC-materiale, der bidrager til klimaproblemerne. Vores mål er at mindske forbrænding og deponering af blød PVC ved at re- og upcycle til nye og anderledes produkter. På den måde kan vi være med til at minimere mængden af blød PVC på de danske lossepladser og samtidig reducere CO2 udslippet, da det ikke havner på forbrændingsanlægget.

LÆS MERE OM DE 17 FN MÅL HER |  www.verdensmaalene.dk

OM OS

 

KONTAKT OS

Spinderigade 24, Vejle,
Syddanmark 7100, Danmark

+(45) 20274843

linkedin-mono

Følg os på LinkedIn

HOS TARPREC TROR VI PÅ  UPCYCLING

SÅDAN ARBEJDER VI

VIL DU HJÆLPE MED AT GØRE EN FORSKEL ?

EFTERSØGNING

AFHENTNING

RECYCLING

UPCYCLING

BÆREDYGTIGHED

03

Vi gør en forskel!
Der er flere grunde til, at vi gør, som vi gør. For at gøre en lang historie kort, så har affaldsanlæggene i Danmark problemer med at bortskaffe PVC, og PVC indeholder stoffer, der er skadelige, og som frigives ved forbrænding. Ved deponering kan der også opstå udfordringer i forhold til grundvandet og naturen. Det forhindrer vi ved at genanvende så meget som muligt.

Vi gør det nemt for din virksomhed!
Det kan være en omkostningsfyldt affære at sortere og fjerne PVC på en etisk og forsvarlig måde. Det behøver ikke være sådan. Hos TARPREC sørger vi for alt det administrative, logistik- og produktionsmæssige arbejde. Det eneste krav, vi stiller til din virksomhed er, at materialet stilles til rådighed for os, så vi kan genanvende så meget som muligt.

Vi re- og upcycler blød PVC!
Hos TARPREC indsamler, re- og upcycler vi blød PVC materiale. Vi indsamler primæret gamle lastbilpresenninger, men også lignende materiale. Efterfølgende eksporteres det til vores  samarbejdspartnere, der bruger det til at fremstille forskellige produkter, såsom, tasker, punge, computersleeves og meget mere. 

 

PARTNER

VI SKABER VÆRDI FOR MENNESKER OG MILJØ